Top Menu

Cancionero Scout

Cancionero Scout

Hacé click en los títulos de las canciones para poder ver las letras.
También podés imprimirlas y descargarlas a tu computadora.

fogata

ARMENIO
Յառա՜ջ,նահատակ ցեղի անմահներ,
Վեց դարու անմոռ վրէժի զրահներ,
Կատարն հայրենի լերանց հեռագոյն՝
Երթանք կոթողել դրօշակն եռագոյն։

Հսկայ նուիրման
Տորմիղ հրաթեւ,
Կամաւո՛ր բանակ,
Յառա՜ջ,յառա՜ջ անսասան,
Յառա՜ջ անդեդեւ
Դէպի յաղթանակ,յաղթանակ։

Վատին սեւ արիւն մեր հողն ոռոգեց,
Տարագիր հայն իր կեանքը նորոգեց,
Երէկ՝ շղթայուած,այսօր՝ ինքնավար,
Յարեալ վեհօրէն դամբանէն խաւար։

Հսկայ նուիրման
Տորմիղ հրաթեւ,
Կամաւո՛ր բանակ,
Յառա՜ջ,յառա՜ջ անսասան,
Յառա՜ջ անդեդեւ
Դէպի յաղթանակ,յաղթանակ։

FONÉTICA
Harach, nahadag tseghi anmahner,
Vets tarou anmor vreji zrahner,
Gadarn hayeri lerants herakouyn,
Yertank gotoghel troshagn yerakouyn.

Hsga nvirman
Dormigh hratev
Gamavor panag,
Harach, harach ansasan,
Harach antetev
Tebi haghtanag, haghtanag.

Vadin sev aryun mer hoghn vorokets,
Darakir hayn eer gyankuh norokets,
Yereg shughtayvadz, aysor inknavar,
Haryal vehoren tampanen khavar.

Hsga nvirman
Dormigh hratev
Gamavor panag,
Harach, harach ansasan,
Harach antetev
Tebi haghtanag, haghtanag.

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Մեր հայրենիք ազատ անկախ
Որ ապրել է դարէ-դար,
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ անկախ Հայաստան:

Ահա եղբայր քեզ մի դրօշ,
Որ իմ ձեռքով գոծեցի,
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտսուքով լուացի:

Նյիր նորան երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան:
Թող փողփողի թշնամու դէմ,
Թող միշտ պանծայ Հայաստան:

Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

FONÉTICA
Mer hairenik azad angaj,
Vor abrek es tare-tar,
Iur vortike art ganchum e
Azad angaj Haiastán.

Aha ieghpair kez mi trosh
Vor im tzerkov kordzetzí,
Kishernere ies kun chegha,
Ardasukov lvatzi.

Nair noran ierek kuinov,
Nviragan mer nshan:
Togh poghpoghí tshanamu tem
Togh mishd bandzá Haiastán.

Amenain degh mahe mi e,
Mart mi ankam bid merní,
Paitz ierani ain vor iur azki
Azadutean gue zohví.

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Փոքրիկ ատեն
Սկաուտ եղայ
Կեանքին համար
Պատրաստուեցայ
Երջանիկ օրերը
Որ ես անցուցի
Քաղցր վայրկեանները
Որ ես վայելեցի:

Եւ հիմա ռր մեծ եմ
Ցանկամ որ այս գործը շարունակուի
Եւ միշտ Սեպտեմբերին
Կրակվառին շուրջը հաւաքուինք:

Եւ յոյսով նայինք
Նոր սկաուտին:

FONÉTICA
Pokrig aden
Sgaud iega
Gueankin hamar
Badrasdvetza
Ierchanig orere
Vor ies antzutzi
Kajtzr vairgueanere
Vor ies vaieletzi

Iev hima vor metz iem
Tzangam vor aisor korze sharunagvi
Iev mishd Sebdemperin
Gragvarin shurche havakvink

Iev huisov naienk
Nor sgaudin.

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Հայ արիներ ենք կարգապահ
ՀՄԸՄ-ի դրօշին շուրջ
Աշխատանքներ ունինք բազում
Ծրագիրներ վսեմ ռւ լուրջ:

Ով Հայ արի նախ բաձրացիր,
Մարմնով մտքով հսկայ դարձիր
Չանք ծիգ թափէ դուն ամէն օր,
Գործադրելու բարիք մը նոր:

Հաւատարիմ նախ Աստուծոյդ
Թշռւառութեան դէմ ոչ անժռյթ,
Ազգիդ համար միշտ աշխատէ
Եղիր բարի եւ ոչ ռք ատէ:

Բարձրանանք ու բարձրացնենք
Անյաղթ մնայ Հայ ազգը:
Ուրախ ըլլանք երգենք զուարթ
Ապրի յաւէտ ՀՄԸՄ:

FONÉTICA
Hai ariner enk garkabah
HOMMENETMEN-i troshin shurch
Ashjadankner unink pazum
Zrakirner vsem u lurch.

Ov Hai ari partzratzir,
Marminov mdkov hsga tartzir
Chank dzik tapé tun amen or,
Kordzatrelu parik me nor.

Havadarim naj Asduzo
Tzhvarutean tem voch asshuit,
Azkit hamar mishd ashjade
Iegir pari iev voch vok adè.

Partzranank u partzratzutzenk
Anhajt mna Hai azke.
Uraj elank ierkenk zvart
Abri haved HOMENETMEN.

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Յառաջ ՀՄԸՄ-ի սկաուտներ
Յառաջ, յառաջ բանակումի
Հոն կ՛ըսպասեն քոյր ու եղբայրներ
Յառաջ, յառաջ եւ միշտ յառաջ:

Օն բանակում, դուն ես մեր իտէալը
Օն բանակում ինչ անուշ անուն:

Հեռու վայրերէն մենք կը հաւաքուինք
Ամառ ձմեռ մեմք քուն չունինք
Գիշեր ցերեկ անքուն կ՛աշխատինք
Բանակումի կը պատրաստուինք:

Օն բանակում, դուն ես մեր իտէալը
Օն բանակում ինչ անուշ անուն:

FONÉTICA
Harach HOMENTMEN-i sgaudner
Harach, harach panagumi
Hon g’sbasen kuir u iejpairner
Harach, harach iev mishd harach:

On panagum, tun es mer ideal
Օn panagum inch anush anun:

Heru vaireren menk gue havakvink
Amar tzmer, menk kun chunink
Kisher tzerek ankun gashjadink
Panagumi gue badrasdvink:

On panagum, tun es mer ideal
On panagum inch anush anun.

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Թէ երկինք կապոյտ է տղաս
Թէ հովերը կը սուլեն
Զուարթ եըք մը սուլէ տղաս
Բեր տար ու քալէ:

Քալենք միասին
Արեւոտ ճամբայէն
Երքէնք միասին
Երգը գայլիկին:

Թէ կ՛ուզես դառնալ հայ քայլիկ
Պէտք է սիրես քու հայրենիք
Պէտք է խօսիս միշտ հայերէն
Ու երգես հայերէն:

Քալենք միասին
Արեւոտ ճամբայէն
Երքէնք միասին
Երգը գայլիկին:

FONÉTICA
Te ierguink gabuid e djhas
Te hovere gue sulen
Zvart ierk m sule djhas
Per dar u kale:

Kalenk miasin
Arevod yampaien
Ierkenk miasin
Ierke kailiguin:

Te guzes tarnal hai kailig
Bedk e sires ku hairenikt
Bedke e josis mishd haieren
U ierkes haieren:

Kalenk miasin
Arevod yampaien
Ierkenk miasin
Ierke kailiguin:

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Հայ Արիներ ենք զուարթ ՀՄԸՄ-ի
Ու հայերէն կը խօսինք լէզուն մայրենիք
ՀՄԸՄ, ապրիս անսասան
Քո փառաւոր անցեալով կեցցես յաւիտեան:

Մենք կը մարզուինք իր մէջ դենիս պասքէթպոլ
Վազել, ցատկել ու լողալ, նաեւ վոլէիպոլ:
ՀՄԸՄ, ապրիս անսասան
Քո փառաւոր անցեալով կեցցես յաւիտեան:

Աղջիկներ ու տղաներ խելացի եղէք,
ՀՄԸՄ-ի դաշտը ժամադրուեցէք,
ՀՄԸՄ, ապրիս անսասան
Քո փառաւոր անցեալով կեցցես յաւիտեան:

FONÉTICA
Hai Ariner enk zvart HOMENETMEN-i
U haieren gue josink lezun mairenik
HOMENTEMEN, abris ansasan
Ko paravor antzealov guetzes havidean:

Menk gue marzvink ir mech tenis basquetbol
Vazael, tzadguel u lojhal, naiev voleibaol:
HOMENTEMEN, abris ansasan
Ko paravor antzealov guetzes havidean:

Ajhchigner u dejhaner jelatzi ejhek,
HOMENETMEN-i tashd yamatrvetzek,
HOMENTEMEN, abris ansasan
Ko paravor antzealov guetzes havidean:

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Բազմել ես լեռներին ունես հազար շէն,
Արծիւների բոյնս չքնաղ Գետաշէն,
Բարբարոս ցեղերին անդադար սանձող,
Դու քաջերի օրրան, իմ քաջ Գետաշէն:

Կրկ. Չորս կողմդ անդունդ է ճամբէքդ փակուած,
Երկնքում սեւ ու մութ ամպեր կուտակուած,
Կողքիդ հայկական շէներն են լքուած,
Դու կաս ու կը մընաս՝ յաւերժ Գետաշէն:

Զահել տըղէք դու քիչ ունես Գետաշէն,
Բայց ծերերն-էլ ոչ մի բանով պակաս չեն,
Ամէն մի կին մի ֆետայի տնաշէն,
Քեզ յաղթել չի լինի իմ քաջ Գետաշէն:

Կրկ. Չորս կողմդ անդունդ է ճամբէքդ փակուած,
Երկնքում սեւ ու մութ ամպեր կուտակուած,
Կողքիդ հայկական շէներն են լքուած,
Դու կաս ու կը մընաս՝ յաւերժ Գետաշէն:

Դու պիտի դիմանաս ու կանգուն մնաս,
Հակառակ թշնամուն պիտի շէնանաս,
Մայր Հայաստանին պիտի միանաս,
Արցախի դարպասն ես ամրոց Գետաշէն:

Կրկ. Չորս կողմդ անդունդ է ճամբէքդ փակուած,
Երկնքում սեւ ու մութ ամպեր կուտակուած,
Կողքիդ հայկական շէներն են լքուած,
Դու կաս ու կը մընաս՝ յաւերժ Գետաշէն:

FONÉTICA
Pazmel es lerrnerin unes hazar shen,
Ardzivneru puin es chkagh Kedashen,
Parparos tzegherin antatar santzov,
Tu kacheri oran, im kach Kedashen:

Estribillo. Chors goghm antunt e shampekt pagvadz,
Iergnkum sev u mut amber gdagvadz,
Goghkit haigagan shenern en lkvadz,
Tu gas y gue mnas im kach Kedashen:

Zahel dghek tu kich unes Kedashen,
Paitz dzereren-el voch mi panov bagas chen,
Amen mi guin mi fedai dnashen,
Kez haghtel chi lini im kach Kedashen:

Tu bidi timanas u gankum mnas,
Hagarrag tshnamun bidi shenanas,
Mair Haiasdanin bidi mianas,
Artzaji tarbasn es Amrotz Kedashen:

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Երբ այստեղ մենք խումբ կազմած
Մարմին ու միտք ենք մարզում,
Օգնութեան ձեռքը պարզած,
Նոր սերունդ ենք պատրաստում:

Օտար գղութների մէջ,
Հայ դատին ենք քառայում,
Ու մենք հպարտ ենք որ մեզ,
Հայ սկաուտ ենք կոչում:

Արի արի հայ քաջ արի,
Արի արենուշ,
Արի գայլիկ քնքուշ աղջիկ,
Աստղ եւ արծուիկ:

Բայց նա ներեց ու նուիրեց,
Մեզ պատիւ բերեց,
Փոքր նայեց քեզի ներեց,
Քեզնից սովորեց:

FONÉTICA
Ierp aisdegh menk jump gazmadz
Marmin iev midk enk marzum,
Oknutean tzerke barzadz,
Nor serunt enk badrasdum:

Odar kaghutneri mech,
Hai tadin enk karaium,
U menk hbard enk vor mez,
Hai sgaud enk gochum:

Ari ari hau kach ari,
Ari arenush,
Ari kailig knkush aghchig,
Asdgh ieb ardzvig:

Paitz na neretz u nviretz,
Mez badiv peretz,
Pokr naietz kezi neretz,
Keznitz sovoretz:

Descargar e Imprimir
ARMENIO
Իւ բի յա, յա, իւբի, իւբի, յա
Իւ բի յա, յա, իւբի, իւբի, յա
Իւ բի յա, յա, իւբի, իւբի, յա
Իւ բի յա, յա, իւբի, իւբի, յա:

Սկաուտեր ենք ՀՄԸՄ-ի
Եւ հպարտենք հայ ըլլալու ըլլալու
Միշտ ուրախ ու զուարթ կ՛աշխատինք անդադար
Բարձրացիր բարձրացուր հի հօու:

Mañana vieja y anticuada es caminar, caminar
Mañana vieja y anticuada es caminar, caminar
Mañana vieja y anticuada ya por todos olvidada
Mañana vieja y anticuada es caminar…

Llegará este cacharro donde va llegará
Llegará este cacharro donde va llegará
Con las ruedas para arriba la capota para abajo
Llegará este cacharro donde va.

Իւ բի յա, յա, իւբի, իւբի, յա
Իւ բի յա, յա, իւբի, իւբի, յա
Իւ բի յա, յա, իւբի, իւբի, յա
Իւ բի յա, յա, իւբի, իւբի, յա:

FONÉTICA
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia:

Sgaudner enk HOMENTENMEN-i
Iev hbard enk hai elalu elalu
Mishd uraj u zvart gashjadink antatar անդադար
Partzratzir partzratzur hi hou:

Mañana vieja y anticuada es caminar, caminar
Mañana vieja y anticuada es caminar, caminar
Mañana vieja y anticuada ya por todos olvidada
Mañana vieja y anticuada es caminar…

Llegará este cacharro donde va llegará
Llegará este cacharro donde va llegará
Con las ruedas para arriba la capota para abajo
Llegará este cacharro donde va.

Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia:

Descargar e Imprimir
Allá en el campamento, allá donde vivía
Había un acampante que me decía,
Que siempre me decía…

Si tienes dulce en la carpa,
a ninguno se lo digas,
no sea que te lo coma,
y culpen a las hormigas.

Allá en el campamento, allá donde vivía
Había un acampante que me decía,
Que siempre me decía…

No estés al sol mucho tiempo,
si quieres volver tostado,
una cosa es tostadura,
y otra cosa es pollo asado.

Allá en el campamento, allá donde vivía
Había un acampante que me decía,
Que siempre me decía…

Si tomás mate cocido,
Bebida muy apreciada,
Ten cuidado con las bromas.
Que pueden ser muy saladas.

Descargar e Imprimir
En la batalla del calentamiento
Había que ver la carga del jinete
Jinete…a la carga, una mano
Otra mano (bis)
Una pierna (bis)
Otra pierna (bis)

Descargar e Imprimir
Caminando en la montaña
Los scouts marchando van
Y con el morral al hombro
Van con ganas de acampar.

Caminando, caminando
Pronto, pronto llegarán
A un lugar que les agrade
Y estén listos a acampar.

La comida se prepara
Y es arroz con kerosén
O fideos con manteca
Preparados al sartén.

O dormir con agua y barro
O comer engrudo y pan
Más no importan sinsabores,
La cuestión es acampar
Más no importan sinsabores,
El espíritu es scout.

Descargar e Imprimir
Hoy comprendí
Una realidad
Que unida está
Nuestra hermandad.

Fueron tantos años
Los que disfruté
Tantos campamentos
Amigos coseché.

Fueron cinco lustros
Los que dieron vida a mi vivir
Quiero que mis hijos
Sientan lo que yo pude sentir.

Qué lindo fue
Yo fui scout.

Descargar e Imprimir
Porque perder las esperanzas
De volver a ver
Porque perder las esperanzas
Si hay tanto querer

No es más que un hasta luego
No es más que un breve adiós
Muy pronto junto al fuego
No reuniremos.

Ինչու յուսահատիլ եղբայր
Ինչու տխրիլ այսպէս
կարճ բաժանում մըն է միայն
միայն ցտեսութեան:

Վար կրակին շուրջը խմբուած
բաժանման այս պահուն
կազմենք ողակուած ճերքերով
շղթայ մը մնայուն:

FONÉTICA
CANCIÓN DEL ADIÓS
Porque perder las esperanzas
De volver a ver
Porque perder las esperanzas
Si hay tanto querer

No es más que un hasta luego
No es más que un breve adiós
Muy pronto junto al fuego
No reuniremos.

Inchu husahadil ejpair
Inchu djril aisbes
Garch payanum mn e miain
Miain tzdesutean:

Var graguin shurch jmpvaz
Payanman ais bahun
Gazmenk vojagvaz tzerkerov
Shjta m mnaiun:

Descargar e Imprimir
Aunque el sol queme con sus rayos
Aunque la lluvia caiga sin cesar,
Aunque el viento sople huracanado,
Y haga penoso nuestro caminar.

Es el orgullo de toda guía
Estar siempre lista, para servir
Y aunque tengamos dificultades
La ley nos manda a cantar y reír.

Nuestra vida en el campamento,
Es la maestra de privaciones
Una carpa y un baño modesto,
Poca comida, y muchas ilusiones.

La colchoneta, puesta en el suelo
Es nuestro lecho para dormir
Y aunque tengamos dificultades
La ley nos manda a cantar y reír.

Hay que hachar leña para el fuego
Traer agua del manantial,
Mientras unas hacen la comida,
Las otras convierten la carpa en un hogar.

Y cuando el sol, llegue a su ocaso
Nuestro fogón nos reunirá
Y a la primera chispa del fuego,
Toda tristeza se olvidará
Toda tristeza se olvidará
Guías! Guías! Guías guías guías!

Descargar e Imprimir
Aunque el sol queme con sus rayos,
Aunque la lluvia caiga sin cesar,
Aunque el viento sople huracanado, y haga penoso nuestro caminar.

Es el orgullo de toda guía
Estar siempre listas para servir
Aunque tengamos dificultades
La ley nos manda cantar y reír.

Nuestra vida en el campamento
Es la madre de las privaciones
Una carpa y un baño modesto
Poca comida y muchas limitaciones.
La colchoneta puesta en el suelo
Es nuestro lecho para dormir
Pero no importa porque a la guía
La ley la manda cantar y reír.

Hay que hachar leña para el fuego,
Traer agua del manantial
Mientras unas hacen la comida
Las otras convierten la carpa en un hogar
Y cuando el sol llegue a su ocaso
Nuestro fogón nos reunirá
Y a las primeras chispas de fuego
Toda tristeza se olvidará.

Descargar e Imprimir
Chin gan guli guli guli watza
Chin gan gu
(bis)

Ela el asela El asela
Ela o
(bis)

Guli guli guli guli guli

Descargar e Imprimir
Cuando un scout baila, baila, baila, baila (bis)
Con la mano, mano, mano…así baila un scout.

Cuando un scout baila, baila, baila, baila (bis)
Con la mano, mano, mano; con el pie, pie, pie…así baila un scout.

Descargar e Imprimir
El Turú tenía una mano (bis)
Esta es la mano del Turú
Turú Turú Turú Turú (x3)
Sigamos bailando la danza del Turú

El Turú tenía otra mano (bis)
Esta es la otra mano del Turú
Turú Turú Turú Turú (x3)
Sigamos bailando la danza del Turú

El Turú tenía una pierna (bis)
Esta es la pierna del Turú
Turú Turú Turú Turú (x3)
Sigamos bailando la danza del Turú

El Turú tenía otra pierna (bis)
Esta es la otra pierna del Turú
Turú Turú Turú Turú (x3)
Sigamos bailando la danza del Turú
El Turú tenía una cabeza (bis)
Esta es la cabeza del Turú
Turú Turú Turú Turú (x3)
Sigamos bailando la danza del Turú

El Turú tenía un cuerpo (bis)
Esta es el cuerpo del Turú
Turú Turú Turú Turú (x3)
Sigamos bailando la danza del Turú

Descargar e Imprimir
Al auto de mi jefe
Se le pinchó una goma
Con qué lo emparcharemos
Con un poco de chicle.

Descargar e Imprimir
ARMENIO
El campamento es nuestra casa
Es nuestra casa, es nuestra casa
El campamento es nuestra casa
Y como en casa hay que aguantar.

Arriba, arriba, camaradas!
Arriba o la, la…
Gozad la vida que Dios nos da.
Վէր, վէր, վէր եղբայրներ
կեանքը օ լալայ
ապրինք այս կեանքը որ Աստուած կուտայ:

Al mañana el sol asoma,
El sol asoma, el sol asoma,
A la mañana el sol asoma
El sol asoma a despertar.

Arriba, arriba, camaradas!
Arriba o la, la…
Gozad la vida que Dios nos da.
Վէր, վէր, վէր եղբայրներ
կեանքը օ լալայ
ապրինք այս կեանքը որ Աստուած կուտայ:

El desayuno nadie deseche,
Nadie deseche, nadie deseche,
El desayuno nadie deseche
Mate con leche y bastermá.

FONÉTICA
El campamento es nuestra casa
Es nuestra casa, es nuestra casa
El campamento es nuestra casa
Y como en casa hay que aguantar.

Arriba, arriba, camaradas!
Arriba o la, la…
Gozad la vida que Dios nos da.
Ver, ver, ver ejpairner
Gueank o la la
Abrink ais gueank vor Asdvaz gu da:

Al mañana el sol asoma,
El sol asoma, el sol asoma,
A la mañana el sol asoma
El sol asoma a despertar.

Arriba, arriba, camaradas!
Arriba o la, la…
Gozad la vida que Dios nos da.
Ver, ver, ver ejpairner
Gueank o la la
Abrink ais gueank vor Asdvaz gu da:

El desayuno nadie deseche,
Nadie deseche, nadie deseche,
El desayuno nadie deseche
Mate con leche y bastermá.

Descargar e Imprimir
El cien pies es un bicho muy raro
Parece que son muchos bichos atados
Yo lo miro, parece un tren
Le cuento las paras y cuento hasta cien.

Descargar e Imprimir
De B.P. tengo el espíritu,
Siempre en la mente (x3)
De B.P. tengo el espíritu,
Siempre en la mente, estará.

De B.P. tengo el espíritu,
Siempre en el corazón (x3)
De B.P. tengo el espíritu,
Siempre en el corazón, estará.

De B.P. tengo el espíritu,
Junto a mí (x3)
De B.P. tengo el espíritu,
Junto a mí, estará.

De B.P. tengo el espíritu,
Siempre en la mente,
en el corazón,
junto a mí, junto a mí,
estará.

Descargar e Imprimir
El hombre primitivo salió a cazar, salió a cazar, salió a cazar
El hombre primitivo salió a cazar, en busca de un animal
Y cuando lo encontró…OhOhOh!
Sólo atino a gritar…AhAhAh!

Descargar e Imprimir
En la selva hay un misterio…
Que jamás sabrán los blancos…
Un misterio que se oculta…
Con el eco del tambor…
Un misterio que no explora…
Ni la luna con sus rayos…
Es el grito de una tribu…
Bajo el eco del tambor…

Nadie sabrá…
De la selva y el misterio…
Nadie sabrá…
La señal del tambor.

Cuando danzan las hogueras…
En la impenetrable selva…
Sólo dicen los tambores…
Que es la danza del amor…

Eoeo ae oaa…
Eoeo ae oaa…
Eoeo ae oaa…
Eoeo ae O A!

Descargar e Imprimir
Glori glori aleluya (bis-bis)
Y que nunca olvidarán

El campamento es querido
Por los scouts
Y que nunca olvidarán.
(bis-bis)

Descargar e Imprimir
Alguien ríe aquí, Kumbaya (x3)
Oh Señor, Kumbaya

Alguien reza aquí, Kumbaya (x3)
Oh Señor, Kumbaya

Alguien canta aquí, Kumbaya (x3)
Oh Señor, Kumbaya

Alguien grita aquí, Hai em ies (x3)
Oh Señor, Hai em ies

Descargar e Imprimir

Cuando se pianta la bella polenta
La bella polenta, se pianta così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se crece la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se flora la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così, se flora così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se tala la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così, se flora così, se tala così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se seca la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così, se flora così, se tala così, se seca così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se muele la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così, se flora così, se tala così, se seca così, se muele così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se cueze la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così, se flora così, se tala così, se seca così, se muele così, se cueze così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se mangia la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così, se flora così, se tala così, se seca così, se muele così, se cueze così, se mangia così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se digiere la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così, se flora così, se tala così, se seca così, se muele così, se cueze così, se mangia così, se digiere così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Cuando se caga la bella polenta
La bella polenta, se pianta così, se crece così, se flora così, se tala così, se seca così, se muele così, se cueze così, se mangia così, se digiere così, se caga così
Ooo ooo o, bella polenta così
Salsa pum, salsa pum, pum, pum, pum

Descargar e Imprimir
La vaca es un animal
Toda forrada de cuero
(bis)

Y que tiene cuatro patas (bis-bis)
Que le llegan hasta el suelo.

En la Nueve de Julio
Hay una mole parada
(bis)

Que se llama Obelisco (bis-bis)
Y no sirve para nada

Desde que vino la moda
De tirar las suegras al mar
(bis)

La mamá de mi señora (bis-bis)
Está aprendiendo a nadar

Cuando se muera mi suegra
La enterraré boca abajo
(bis)

Por si se quiere salir (bis-bis)
Que se vaya más abajo.

Descargar e Imprimir

Hei Hou, yo remando voy
Por el río mi canoa va
En la tarde fresca por la selva voy

Bis-bis-bis
(Se comienza muy suave, luego a tiempo de marcha y termina suave.)

Descargar e Imprimir
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.

Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo
Cambia el nido del pajarillo, cambia el sentir un amante
Cambia el rumbo un caminante, aunque esto le cause daño
Y así como cambia todo, que yo cambie no es extraño.

Cambia todo cambia, cambia todo cambia
Cambia todo cambia, cambia todo cambia.

Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste verde la primavera
Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano
Y así como cambia todo, que yo cambie no es extraño.

Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre
Y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente
Lo que cambio ayer tendría que cambiar mañana
Y así como cambio yo en esta tierra lejana.
Cambia todo cambia, cambia todo cambia
Cambia todo cambia, cambia todo cambia.
(bis)

Descargar e Imprimir
Yo soy scout (bis)
De corazón (bis)
Y acamparé (bis)
Con ilusión. (bis)

Al monte iré (bis)
Lo escalaré (bis)
Nudos haré (bis)
Con precisión. (bis)

Promesa y Ley (bis)
Yo cumpliré (bis)
La buena acción (bis)
Yo siempre haré. (bis)

Ya terminó (bis)
Está canción (bis)
Que es de un scout (bis)
De corazón. (bis)

Descargar e Imprimir

Uguitas 1955

Uguitas inician actividades preparatorias del movimiento scout Ararat.

1er Curso de Dirigentes 1956

Primer Curso de Dirigentes de la Agrupación Ararat.

Garbis Dermesropian 1956

El primer Jefe de Agrupación, Garbis Dermesropian, entre los primeros scouts de las filas del movimiento Ararat.

Desfile Oficial 1956

Desfile de presentación oficial del movimiento scout como Agrupación Ararat de Homenetmen, dirigida por Garbis Dermesropian, en el campo de Ramos Mejía.

1er Campamento Anual Moreno 1957

Primer campamento anual de Ararat en el campo de la familia Ashardjian en Moreno. Momento de inspección.

Grupo Guías Anahid 1958

Grupo de Guías Anahid, fundada en 1958, junto a la kuir Manushag Mesropian.

Campamento Pedernales 1958

Campamento en Pedernales en el campo de la familia Mesropian.

Campamento Anizacate 1959

Grupo de scouts frente al sector de banderas en el campamento anual de Ararat en Anizacate, Cordoba.

1er Campamento de Guías 1959

Primer campamento de guías de la agrupación Ararat en la sede de Ramos Mejía.

Lady Baden Powell en Argentina 1959

Lady Baden Powell, junto a Manushag Mesrobian, Alice Hovsepian, Baruir Zanikian, Garbis Dermesropian, Zarouhí Avedissian de Tateosian y jefa guías argentinas, N. Fernández Blanco de Gowland.

Mikael Yemenedjian 1960

Asunción del segundo Jefe de Agrupacion, Mikael Yemenedjian. Ceremonia en el salón Siranush del barrio de Palermo.

Visita Vehapar Vasken I

Vehapar Vasken I junto a scouts de Ararat en su visita a la Argentina en 1960.

Campamento Anual Miramar 1960

Campamento Anual de Ararat, 1960, en la ciudad balnearia de Miramar, provincia de Buenos Aires.

Campamento Exil Jamboree 1960

Campamento internacional Exil Jamboree realizado en 1960 en el Parque Pereyra Iraola, provincia de Buenos Aires.

Campamento Anual Alta Gracia 1961

Campamento anual de la agrupación Ararat en Alta Gracias, provincia de Córdoba, año 1961.

Campamento Internacional de Patrullas 1961

Campamento internacional de patrullas CIP, en Palermo, año 1961.

Campamento Calamuchita 1962

Campamento de la agrupación Ararat en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, año 1962.

Campamento Anual Bariloche 1964

Campamento anual de la agrupación Ararat en San Carlos de Bariloche, provincia de Neuquén, año 1964.

Ohan Kalpakian 1965

Asunción del tercer Jefe de la agrupación Ararat, Ohan Kalpakian, año 1965.

Campamento Anual Rio Negro 1965

Campamento anual de la agrupación Ararat en Río Negro, con base en Río Foyel, año 1965.

Campamento Anual Bariloche 1967

Campamento anual de la agrupación Arara enColonia Suiza, Bariloche, provincia de Río Negro, año 1967.

Arturo Ohanessian 1967

Asunción del cuarto Jefe de la agrupación Ararat, Arturo Ohanessian, año 1967.

XII Jamboree Idaho, EEUU, 1967

La agrupación Ararat participa del XII Jamboree en Idaho, EEUU, representando a la delegación armenia, año 1967.

Campamento Regional de Patrullas 1970

La agrupación Ararat participa del Campamento Regional de Patrulla, año 1970.

Campamento Anual San Martín de los Andes 1971

Campamento anual de la agrupación Ararat en Parque Nacional Nonthue, San Martin de los Andes, provincia de Neuquén, año 1971.

XIII Jamboree Japón 1971

La agrupación Ararat participa del XIII Jamboree internacional, representando a la delegación argentina y armenia, en Tokio, Japón, año 1971.

Campamento Anual Bariloche 1972

Campamento anual de la agrupación Ararat en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 1972.

Campamento Anual Regional 1973

Campamento anual regional de la agrupación Ararat junto a las agrupaciones San Vartan de Buenos Aires y Gamk de Uruguay, en Río Tercero, provincia de Córdoba, año 1973.

Ricardo Koutnouyan 1973

En 1973 Ricardo Koutnouyan asume como Jefe de Agrupación de Ararat.

Curso de Dirigentes en Mar del Plata 1974

La jefatura de la agrupación Ararat participó del Curso para dirigentes organizado por la Asociación Mundial de Guías y Scouts Armenios, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, año 1974.

Jorge Karamanoukian 1977

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat, Jorge Karamanoukian, año 1977.

Asunción del Consejo Scout 1981

Asume la Jefatura de Agrupación de Ararat, el Consejo Scout integrado por Arturo Ohanessian, Carlos Seferian y Esteban Arslanian, año 1981.

Campamento Ramas Menores Carmen de Areco 1983

Campamento de ramas menores en la Estancia Tatay, en Carmen de AReco, provincia de Buenos Aires, año 1983.

Campamento Anual Bariloche 1984

Campamento anual de la agrupación Ararat en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 1984.

Carlos Seferian 1984

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat, Carlos Seferian, año 1984.

Fundación de la Posta 1984

Conformacion de la primera Posta masculina y femenina de la agrupación Ararat, año 1984.

Campamento Anual en Chapadmalal 1985

Campamento anual de la agrupación Ararat en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, año 1985.

Campamento Anual Lago Gutierrez 1986

Campamento anual de la agrupación Ararat en Lago Gutierrez, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 1986.

III Hamahomenetmenagan Panagum Londres 1986

La agrupación Ararat participa por primera vez del III Hamahomenetmenagan Panagum en la ciudad de Londres, Inglaterra, año 1986.

1er Encuentro San Vartan-Ararat 1986

Primer encuentro de Agrupaciones San Vartan y Ararat en el Colegio Mekhitarista, año 1986.

CADIPA en Castelar 1986

La agrupación Ararat participó del Campamento Distrital de Patrullas de Tropa, en Castelar, provincia de Buenos Aires, año 1986.

Campamento Anual La Falda 1987

Campamento anual de la agrupación Ararat en La Falda, provincia de Córdoba, año 1987.

Primer Semana Scout Ramos Mejía 1987

Primera Semana Scout: campamento de confraternización entre las agrupaciones Ararat, Antranik y San Vartan en la sede Ramos Mejia, provincia de Buenos Aires, año 1987.

Gregorio Samandjian 1988

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat, Gregorio Samandjian, año 1988.

Primer Premio Vartkes Der Garabedian 1988

Entrega del primer premio Vartkes Der Garabedian al scout más destacado de la agrupación Ararat, año 1988.

Hamakumar Los Ángeles 1988

La agrupación Ararat participó del curso para dirigentes Hamakumar de Homenetmen en Los Ángeles, Estados Unidos, año 1988.

Segunda Semana Scout Parque San Martín 1988

Segunda Semana Scout: campamento de confraternización entre las agrupaciones Ararat, Antranik y San Vartan en Parque Gral. San Martín, Buenos Aires, año 1988.

Campamento Anual Lago Gutierrez 1989

Campamento anual de la agrupación Ararat en Lago Gutierrez, San Carlos de Bariloche, Río Negro, 1989.

Tercera Semana Scout Montevideo 1989

Tercera Semana Scout: campamento de confraternización entre las agrupaciones Ararat, Antranik y San Vartan en Club Vramian de Montevideo,Uruguay, año 1989.

Campamento Anual Lago Mascardi 1990

Campamento anual de la agrupación Ararat en Lago Mascardi, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 1990.

IV Hamahomenetmenagan Panagum Atenas 1990

La agrupación Ararat participa del IV Hamahomenetmenagan Panagum en la ciudad de Atenas, Grecia, año 1990.

1er Campamento Armenia 1990

Primer campamento piloto en Dilidjian, Armenia en el que participaron cinco scouts de la agrupación Ararat, año 1990.

Cuarta Semana Scout Pontevedra 1990

Cuarta Semana Scout: campamento de confraternización entre las agrupaciones Ararat, Antranik y San Vartan en Pontevedra, provincia de Buenos Aires, año 1990.

Quinta Semana Scout Córdoba 1991

Quinta Semana Scout: campamento de confraternización entre las agrupaciones Ararat, Antranik y San Vartan en Córdoba, año 1991.

Jamboree Colombo 1992

La agrupación Ararat participa del Jamboree en Colombo, Porto Alegre, Brasil, año 1992.

Jose Minasian 1992

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat, Jose Minasian, año 1992.

Julio Bokhdjalian 1994

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat, Julio Bokhdjalian, año 1994.

V Hamahomenetmenagan Piuragan 1994

La agrupación Ararat participa del V Hamahomenetmenagan Panagum en la ciudad de Piuragán, Armenia, año 1994.

Campamento Anual Villa La Angostura 1996

Campamento anual de la agrupación Ararat en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, año 1996.

Alex Kalpakian 1996

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat, Alex Kalpakian, año 1996.

Hamakumar Australia 1996

La agrupación Ararat participó del curso para dirigentes Hamakumar de Homenetmen en Australia, año 1996.

Campamento Anual Monte Hermoso 1997

Campamento anual de la agrupación Ararat en Sauce Grande, Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, año 1997.

VI Hamahomenetmenagan Dzaghgadzor 1998

La agrupación Ararat participa del VI Hamahomenetmenagan Panagum en la ciudad de , Dzaghgadzor, Armenia, año 1998.

Campamento Anual Regional Calamuchita 1998

La agrupación Ararat junto a las agrupaciones Arakazt de Córdoba y Gamk de Montevideo, realizaron su campamento anual regional en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, año 1998.

Vartush Akaprahamyan 1998

Asume como Jefa de Agrupación de Ararat, Vartush Akaprahamyan, año 1998.

Campamento Anual Lanin-Ragintuco 1999

Campamento anual de la agrupación Ararat en Lanin-Ragintuco, provincia de Neuquén, año 1999.

Campamento Anual Regional Lago Paimún 2000

La agrupación Ararat junto a las agrupaciones Arakazt de Córdoba y Gamk de Montevideo, realizaron su campamento anual regional en Lago Paimún, provincia de Neuquén, año 2000.

Campamento Anual Calamuchita 2001

Campamento Anual de la Agrupación Ararat en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, año 2001.

Javier Khachadourian 2001

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat, Javier Khachadourian y como Sub Jefa Nancy Tateosian, año 2001.

Campamento Anual Brazo del Rincón 2002

Campamento anual de la agrupación Ararat en Brazo del Rincón, Villa la Angostura, provincia de Neuquén, año 2002.

VII Hamahomenetmenagan Armenia 2002

La agrupación Ararat participa del VII Hamahomenetmenagan Panagum en Armenia, año 2002.

Campamento Anual Lago Moreno 2004

Campamento anual de la agrupación Ararat en Lago Moreno, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 2004.

Visita Vehapar Karekin II 2004

El Vehapar Karekin II vsita la sede de Homenetmen Buenos Aires, en su visita a la Argentina, año 2004.

Carolina Khachadourian 2005

Asume como Jefa de Agrupación de Ararat, Carolina Khachadourian y como Subjefa Silvana Saatzian, año 2005.

Fogón Reencuentro Ramos Mejía 2005

Fogón de reencuentro en la sede de Ramos Mejía, año 2005.

Campamento Anual Regional Bariloche 2006

Campamento anual regional de la agrupación Ararat junto a las agrupaciones Arakatz de Córdoba, Gamk de Uruguay y la agrupación scout de Brasil, en Paumayén, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 2006.

VIII Hamahomenetmenagan Armenia 2006

La agrupación Ararat participa del VIII Hamahomenetmenagan Panagum en Armenia, año 2006.

Campamento Anual Lago Moreno 2007

La agrupación Ararat realiza su campamento anual en Lago Moreno, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 2007.

Campamento Anual Lago Moreno 2008

La agrupación Ararat realiza su campamento anual en Lago Moreno, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 2008.

Lucas Arslanian 2008

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat, Lucas Arslanian y como Subjefe Pablo Balian, año 2008.

Campamento Anual Regional Córdoba 2009

Campamento anual regional de la agrupación Ararat junto a las agrupaciones Arakatz de Córdoba y Gamk de Uruguay en El Nono, provincia de Córdoba, año 2009.

Hamakumar Los Ángeles 2009

La agrupación Ararat participó del curso para dirigentes Hamakumar de Homenetmen en Los Ángeles, Estados Unidos, año 2009.

Campamento Anual Lago Moreno 2010

La agrupación Ararat realiza su campamento anual en Lago Moreno, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 2010.

Fernanda Mordjikian 2010

Asume como Jefa de Agrupación de Ararat Fernanda Mordjikian y como Subjefa Jesica Ashardjian, año 2013

Ararat en el Bicentenario 2010

La agrupación Ararat participó en el desfile por el Bicentenario de la Revolución de Mayo Argentina, celebrada el 25 de Mayo de 2010.

IX Hamahomenetmenagan Piuragán 2010

La agrupación Ararat participa del IX Hamahomenetmenagan Panagum en Piuragán, Armenia, año 2010.

Campamento Anual Ragintuco 2011

Campamento anual de la agrupación Ararat en Ragintuco, Villa La Angostura, provincia de Neuquén, año 2011.

Campamento Anual Regional Uruguay 2012

Campamento anual regional de la agrupación Ararat junto a las agrupaciones Arakatz de Córdoba y Gamk de Uruguay en San Jose, Uruguay, año 2012.

100 años Scoutismo Armenio, Armenia 2012

La agrupación Ararat participó del campamento realizado en Armenia en conmemoración de los 100 años de scoutismo armenio, año 2012.

Agasajo 100 años Scoutismo Armenio-Argentino 2012

Celebración y agasajo por los 100 años del movimiento scout armenio y argentino en la sede de la Asociación Cultural Armenia, en Ciudad de Buenos Aires, año 2012.

Campamento Anual Lago Moreno 2013

La agrupación Ararat realiza su campamento anual en Lago Moreno, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 2013.

Jesica Ashardjian 2013

Asume como Jefa de Agrupación de Ararat Jesica Ashardjian y como Subjefa Denise Ashardjian, año 2013

Encuentro Scout Ararat, San Vartan, Antranik, 2013

Encuentro de agrupaciones scouts armenias Ararat, San Vartan y Antranik en la sede de Ramos Mejía, año 2013.

Curso para líderes scout en Toronto, Canadá 2013

Del 25 al 29 de Agosto de 2013, se realizó un campamento de perfeccionamiento de líderes en “Camp Wetaskiwin” en Toronto, Canadá, del cual participaron dirigentes de la Región Sudamericana.

Campamento Anual Lago Moreno 2014

La Agrupación Ararat realiza su campamento anual en Lago Moreno, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, año 2014.

X Hamahomenetmenagan Armenia 2014

La agrupación participa del X Hamahomenetmenagan panagum en Piuragán, Armenia

Campamento Anual Regional Lago Moreno 2015

Campamento anual regional de la Agrupación Ararat junto a las agrupaciones Arakatz de Córdoba y Gamk de Uruguay, en Lago Moreno, Bariloche, Río Negro. Participaron kuirer iev ieghpairner de la filial de Toronto, Canadá.

Razmig Nalpatian 2015

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat Razmig Nalpatian y como Subjefe Aris Samandjian, año 2015

Campamento Anual Villa Pehuenia 2016

Campamento anual de la Agrupación Scout Ararat en Villa Pehuenia, provincia de Neuquén, año 2016

Actividad en el marco del 60° aniversario

Actividad con las agrupaciones de San Vartán y Antranik, en el marco del 60° aniversario de la Agrupación Scout Ararat

Festejo del 60° Aniversario

Festejo del 60° Aniversario de la agrupación

Campamento Anual Villa Pehuenia 2017

Campamento anual de la Agrupación Scout Ararat en Villa Pehuenia, provincia de Neuquén, año 2017

Gabriel Ventrice Goskarian 2017

Asume como Jefe de Agrupación de Ararat Gabriel Ventrice Goskarian y como Subjefe Nicolás Nacachian, año 2017

Visita de Karnig Meguerditchian

Visita de Karnig Meguerditchian, Presidente de la Comisión Central de Homenetmen

Campamento Distrital

Campamento Distrital realizado en Inchausti, Marcos Paz

Campamento Regional Los Reartes 2018

Campamento anual regional de la Agrupación Ararat junto a las agrupaciones Arakatz de Córdoba y Gamk de Uruguay, en Los Reartes, Provincia de Córdoba

XI Hamahomenetmenagan Piuragán 2018

La agrupación participa del XI Hamahomenetmenagan panagum en Piuragán, Armenia

Campamento de primavera 2018 y 62° Aniversario

Se realiza el campamento de primavera en General Rodríguez y el festejo del 62° Aniversario de la Agrupación

Campamento Anual Villa La Angostura 2019

Campamento anual de la Agrupación Scout Ararat en Villa La Angostura, Provincia de Neuquénescudo